Content

Raport „Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia i Indeks Raka Piersi – Komentarz Polskiego Panelu Ekspertów"

Indeksy FutureProofing Healthcare 2018 – komentarz Polskiego Panelu Eksterów

Oddajemy w Państwa ręce raport, który przedstawia Indeksy FutureProofing Healthcare: Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2018 (The Sustainability Index) i Indeks Raka Piersi (Breast Cancer Index).

Miejsce Polski na tle państw wspólnoty europejskiej oraz przydatność Indeksów w budowie zrównoważonego systemu ochrony zdrowia opartego na wartości ocenił Panel Polskich Ekspertów, który pracował nad interpretacją wyników dla Polski. Dzięki aktywności Polskiego Panelu Ekspertów odbyły się konferencje oraz szkolenia, które przedstawiły interesariuszom systemowym w Polsce wyniki obu Indeksów i rekomendacje dla naszego kraju.

Zapraszamy do lektury.

Pobierz raport.

Adverse event reporting

This digital dashboard is not intended to report an adverse event. For the purpose of reporting an adverse event about a Roche medicine, please either contact your local Health Authority or find contact details for the Roche Pharmacovigilance department pertaining to your location here. For any non-Roche medicine, please contact either your local Health Authority or your medicine manufacturer's local affiliate office.