Content

KONKURS FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia

Zakończyliśmy konkurs dla studentów oraz osób zainteresowanych tematem zarządzania w ochronie zdrowia pt. „FutureProofing Healthcare – w poszukiwaniu wzorców systemu ochrony zdrowia”. 

Konkurs FPHI

Założeniem konkursu było przygotowanie rekomendacji zmian w wybranym obszarze ochrony zdrowia na bazie najlepszych praktyk stosowanych w innych krajach europejskich ujętych w Indeksach FutureProofing Healthcare (Indeks Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia, Indeks Stwardnienia Rozsianego, Indeks Raka Piersi). Przed uczestnikami konkursu stało zadanie opracowania pracy w dowolnej formie, która będzie opierać się na wyborze kraju, będącego liderem w wybranym parametrze lub mierniku Indeksu oraz prezentacji zastosowanych przez niego rozwiązań, dzięki którym osiągnął wysoką pozycję w rankingu. Wybrane do opisu zagadnienie miało być rozwiązaniem wzorcowym, rekomendowanym do wdrożenia w Polsce – musiało więc być dopasowane do polskich realiów. Autorzy prac konkursowych mogli je przygotować indywidualnie lub w dwuosobowym zespole. Konkurs trwał od 1 października do 10 listopada 2020 r.  

Prace konkursowe zostały ocenione przez komisję konkursową, w której skład weszli:

  • prof. Ryszard Gellert – Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego,
  • prof. Ewelina Nojszewska  –  Katedra Ekonomii Stosowanej, Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
  • prof. Jarosław Pinkas – Główny Inspektor Sanitarny,
  • dr Małgorzata Gałązka-Sobotka – Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia na Uczelni Łazarskiego,
  • Wiktor Janicki – Dyrektor Generalny Roche Polska.

Spośród wszystkich nadesłanych prac komisja konkursowa wybrała trzy, które zostały nagrodzone. Laureatami konkursu zostali: 

  • Agnieszka Pucyk i Dariusz Rystwej – pierwsze miejsce,
  • Kamila Garbarczyk i Weronika Marzec – drugie miejsce,
  • Patryk Wania – trzecie miejsce.

Organizatorem konkursu był Roche Polska. Partnerem konkursu była Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Uczelnia Łazarskiego. Patronatem honorowym wydarzenie objęło Stowarzyszenie IFIC Polska oraz Główny Inspektorat Sanitarny. Patronatu medialnego udzieliły: Dziennik Gazeta Prawna, Radio Kampus, magazyn Perspektywy, medexpress.pl, politykazdrowotna.pl, cowzdrowiu.pl, dlastudenta.pl.

Raport Zrównoważonego Rozwoju Systemów Ochrony Zdrowia 2019 i Stwardnienia Rozsianego 2019 FutureProofing Healthcare znajduje się tutaj